styrelsen

UPPDRAG

NAMN

ÖVRIGT ANSVAR

 

 

 

STYRELSE

 

 

Ordförande

Stig Eklund

Fjällbyn

070-6645019

stigeklund@hotmail.com

 

Firmatecknare

Årsplanering

 

 

 

 

Kassör

Dennis Eklund

Firmatecknare

Medlemsregister

 

 

 

 

Sekreterare

Madelene Jarneek

 

Förbereder styrelsemöten

Ansvarig föreningens handlingar

Hanterar föreningens post

 

 

 

Ledamot

Jonas Skyttmo

Skoter/fyrhjuling -leder mm

 

 

 

 

 

Ledamot

 

Sven Näslund

Fjällbyn 314

070-5448744

Vägmästare, Byggfrågor inom Fjällbyn

Välkomstbrev

Skogmästare (medhj.) Städdag (medhj.)

 

 

 

Suppleant

Lotta Frisk

Städdag (medhjälpare)

 

 

 

 

Suppleant

Ulf Björck

Fjällbyn 110

070-322 18 75

Skogmästare

Vägmästare (medhjälpare)

Ansvarig städdag

 

 

 

 

 

 

Revisor

Fredrik Persson

 

Revisor

 

Anna Widell

 

Suppleant

 

Oscar Axell

 

 

 

 

VALBEREDNING

 

 

 

Fredrik Sonedsson

Fjällbyn

070-633 28 02

Christian Ericsson

Fjällbyn

 

 

Sammankallande

 

 

 

 

 

 

© 2013 Fjällbyn i Åkersjön